Za zábavou na Skalku >
< Za zábavou na Skalku
<<< Dva areály v Ostravě = dvojnásobek možností! >>>
Za sportem na Rideru >
Rezervace
Rezervace
Za zábavou
v Ostravě?

Projekt: Instalace FVE na objekt sportovního areálu Ridera Sport CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000780 je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení fotovoltaické elektrárny o velikosti 99 kWp s akumulací. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti společnosti