Za zábavou na Skalku >
< Za zábavou na Skalku
<<< Dva areály v Ostravě = dvojnásobek možností! >>>
Za sportem na Rideru >
Rezervace
Rezervace
Za zábavou
v Ostravě?

Tenisová školička je pro všechny děti od věku 4 let. Koncipována je pro tréninky a rozvoj nejen tenisových, ale i všestranných pohybových dovedností se zaměřením na tenis. Radost, zábava a kvalita, jsou našimi prioritami.

Tréninky jsou vedeny především v začátcích ve skupinkách maximálně 4 dětí, abychom se dětem mohli dostatečně a kvalitně věnovat.

Tenisová škola spadá pod klub SK 1926 Vítkovice – Ridera z.s.

MINI TENIS (4-7 let)

Náš klub nabízí pro nejmenší 2 samostatné dvorce na mini tenis s umělou trávou. Formou her a zábavných tréninků děti získají prvotní tenisovou průpravu, osvojí si základní tenisové techniky a dovednosti. K tomu jim pomohou nižší sítě, měkčí a lehčí míčky, menší rakety a další tréninkové vybavení. Některé děti začínají s prvními zápasy.

BABY TENIS (7-9 let)

Hlavní velkou změnou oproti mini tenisu je přechod na standardní velikost tenisového kurtu a výšku sítě. Rakety a míčky jsou stále odpovídající věkové kategorii. V baby tenise probíhá zdokonalování techniky a dovedností získaných v mini tenise. Hráči mají možnost zúčastnit se oficiálních turnajů či soutěže družstev.

MLADŠÍ A STARŠÍ ŽACTVO, DOROST, DOSPĚLÍ (od 10 let)

Děti v těchto kategoriích ovládají všechny úderové techniky, proto jsou tréninky zaměřeny více na rozvíjení kondice a taktiky zápasu. Hrají na velký kurt již se standardními raketami a míči, účastní se turnajů a jsou zapojeny do soutěže družstev.
Bližší informace získáte u pana Pavla Klimka na tel. +420 777 015 692

Tréninky probíhají v letních měsících na venkovních antukových dvorcích, mini tenis na dvorcích s umělou trávou, v zimě pak v přetlakové hale.

V létě a o prázdninách jsou pořádány letní příměstské tábory.